Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Viết ghi chú trong OneNote

background image

Viết ghi chú trong OneNote

Ghi chú trên giấy dễ bị mất. Thay vào đó, ghi chúng lại bằng OneDrive. Theo cách này, bạn luôn

có ghi chú bên mình. Bạn cũng có thể đồng bộ ghi chú với OneDrive, xem và chỉnh sửa chúng

với OneNote trên điện thoại, máy tính hoặc trực tuyến trong trình duyệt web.
Bạn cần có tài khoản Microsoft để sử dụng OneNote.
1. Nhấn vào OneNote > .

2. Viết ghi chú.

Mẹo: Để viết ghi chú bằng giọng nói, hãy nhấn ở phía trên bàn phím. Khi điện thoại

thông báo điện thoại đang nghe bạn, hãy đọc ghi chú của bạn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

109

background image

3. Để định dạng văn bản, ví dụ như thay đổi phông chữ hoặc thêm dấu dòng, hãy nhấn vào các

biểu tượng trên thanh công cụ ở trên bàn phím.

Mẹo: Để thêm một liên kết, hãy nhấn > , viết văn bản để hiển thị trên liên kết và

thêm địa chỉ web.

Thêm phần đính kèm vào ghi chú

Để thêm phần đính kèm, hãy nhấn , sau đó nhấn vào tệp.