Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Truy cập vào các tệp Office qua OneDrive

background image

Truy cập vào các tệp Office qua OneDrive

Tất cả các tệp Office mà bạn đang làm việc sẽ được lưu vào lưu trữ đám mây OneDrive, do đó,

bạn có thể tiếp tục làm việc với chúng trên bất kỳ thiết bị nào được kết nối với tài khoản

Microsoft của bạn. Bạn có thể mở bất kỳ tài liệu Office nào từ ứng dụng OneDrive.
Bạn cần có tài khoản Microsoft để sử dụng OneDrive.
Nhấn OneDrive > Tài liệu và nhấn vào tài liệu bạn muốn.