Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng máy tính

background image

Sử dụng máy tính

Bạn quên máy tính bỏ túi – có một máy tính trong điện thoại đi kèm công cụ chuyển đổi đơn

vị.
Nhấn vào Máy tính.
Chuyển đổi giữa các kiểu máy tính

Nhấn Máy tính > và nhấn vào kiểu máy tính.
Sử dụng bộ chuyển đổi

Nhấn Máy tính > và nhấn vào kiểu công cụ chuyển đổi.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

112