Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ví tiền

background image

Ví tiền

Sử dụng Ví tiền để thu thập các phương thức thanh toán vào một nơi.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ví tiền là ví tiền ảo trên điện thoại của bạn. Bạn có thể:
• Thanh toán Store, ví dụ: khi mua một ứng dụng
• Thực hiện mua trong ứng dụng bằng những thẻ được lưu trữ của bạn
• Lưu trữ thẻ quà tặng của Microsoft trên điện thoại
• Lưu trữ thẻ lên máy bay, các ưu đãi, vé và những thứ khác
1. Để bắt đầu sử dụng Ví tiền, hãy nhấn Ví tiền.

2. Nhấn và tải xuống ứng dụng bạn đang tìm kiếm.

Lưu ý: Các ứng dụng cũng như dịch vụ thanh toán và mua vé được cung cấp bởi bên thứ

ba. Microsoft Mobile không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc nhận bất kỳ trách nhiệm nào

đối với bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào như vậy, bao gồm hỗ trợ, chức năng hoặc mất

giá trị tiền tệ. Bạn có thể cần cài đặt lại và kích hoạt những thẻ bạn đã thêm cũng như ứng

dụng thanh toán hoặc mua vé sau khi sửa chữa điện thoại.