Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng kết nối VPN bảo mật

background image

Sử dụng kết nối VPN bảo mật

Bạn có thể cần một kết nối mạng riêng ảo (VPN) để truy cập vào các nguồn tài nguyên của

công ty mình, chẳng hạn như intranet hoặc e-mail công ty hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ

VPN cho những mục đích cá nhân.
Hãy liên hệ với người quản trị CNTT của công ty bạn để biết chi tiết về cấu hình VPN của bạn

hoặc truy cập vào Store để tải xuống ứng dụng cho dịch vụ VPN của bạn và kiểm tra trang web

của dịch vụ để biết thêm thông tin.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > VPN.

2. Để thêm một cấu hình VPN, hãy nhấn Thêm kết nối VPN.

3. Nhập thông tin hồ sơ theo hướng dẫn của người quản trị CNTT của công ty hoặc dịch vụ

VPN.
Điện thoại sẽ tự động kết nối với VPN khi cần.
Chỉnh sửa cấu hình VPN

Nhấn vào hồ sơ và nhấn Thuộc tính > Chỉnh sửa, sau đó thay đổi các thông tin theo yêu cầu.
Xóa cấu hình VPN

Nhấn vào hồ sơ và nhấn Loại bỏ.