Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Bắt đầu với NFC

background image

Bắt đầu với NFC
Bật tính năng NFC trong điện thoại của bạn và bắt đầu nhấn để chia sẻ nội dung hoặc kết nối

với các thiết bị.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Với NFC, bạn có thể:
• Kết nối với các phụ kiện Bluetooth tương thích hỗ trợ NFC, chẳng hạn như tai nghe hoặc

loa không dây

• Gửi nội dung gì đó, chẳng hạn như ảnh của riêng bạn, đến điện thoại, máy tính PC hoặc

máy tính bảng chạy Windows 8 hoặc mới hơn của bạn bè

• Nhấn vào các thẻ để nhận nhiều nội dung hơn cho điện thoại hoặc để truy cập vào các dịch

vụ trực tuyến

Vùng NFC nằm trên mặt sau của điện thoại, gần máy ảnh. Nhấn vào các điện thoại, phụ kiện,

thẻ hoặc trình đọc khác bằng vùng NFC.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Thiết bị > NFC.

2. Chuyển Chạm để chia sẻ sang Bật .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

115

background image

Mẹo: Trước khi sử dụng NFC, hãy đảm bảo màn hình và các phím đã được mở khóa.