Microsoft Lumia 650 Dual SIM - NFC

background image

NFC

Khám phá thế giới xung quanh. Nhấn vào phụ kiện để kết nối với chúng và nhấn vào thẻ để gọi

cho ai đó hoặc để mở trang web. Giao tiếp Cận Trường (NFC) giúp cho việc kết nối dễ dàng và

thú vị.