Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Cập nhật phần mềm điện thoại

background image

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng qua mạng không dây để có được các tính năng

mới và nâng cao cho điện thoại. Cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện

thoại.
Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Cảnh báo: Nếu cài đặt một bản cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng điện

thoại, kể cả để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, cho đến khi cài đặt xong và điện thoại được

khởi động lại.

Theo mặc định, điện thoại sẽ tự động tải xuống bản cập nhật có sẵn mỗi khi cài đặt kết nối dữ

liệu cho phép. Khi điện thoại thông báo có bản cập nhật khả dụng, bạn chỉ cần thực hiện theo

hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại. Nếu điện thoại không có nhiều bộ nhớ, bạn có thể

cần phải chuyển các ứng dụng, ảnh và nội dung khác vào thẻ nhớ. Thẻ nhớ không được hỗ trợ

bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Mẹo: Để chuyển các ứng dụng vào thẻ nhớ, hãy nhấn Lưu trữ > Thiết bị này > Ứng

dụng & trò chơi, nhấn vào ứng dụng bạn muốn chuyển và nhấn Di chuyển.
Mẹo: Theo mặc định, điện thoại tự động cập nhật các ứng dụng và thành phần khác khi

bạn đã kết nối với một mạng Wi-Fi.

Sau khi cập nhật, hãy kiểm tra ứng dụng Lumia Trợ giúp+Mẹo hoặc các trang hỗ trợ để có

hướng dẫn sử dụng mới.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

113