Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kết nối với điện thoại của bạn của bạn bằng Bluetooth

background image

Kết nối với điện thoại của bạn của bạn bằng Bluetooth
Sử dụng Bluetooth để kết nối không dây với điện thoại của bạn bè, để chia sẻ ảnh, v.v.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn và giữ .

2. Đảm bảo Bluetooth được bật trên cả hai điện thoại.

3. Đảm bảo cả hai điện thoại có thể nhìn thấy nhau. Bạn cần ở trong giao diện cài đặt Bluetooth

để các điện thoại khác có thể nhìn thấy điện thoại của bạn.

4. Bạn có thể nhìn thấy các điện thoại Bluetooth trong phạm vi. Nhấn vào điện thoại bạn muốn

kết nối và nhấn Ghép đôi.

5. Nếu điện thoại kia cần mật mã, hãy nhập mật mã hoặc chấp nhận mật mã.
Bạn chỉ sử dụng mật mã khi kết nối với thiết bị nào đó lần đầu tiên.