Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Gửi nội dung bằng cách sử dụng Bluetooth

background image

Gửi nội dung bằng cách sử dụng Bluetooth
Khi bạn muốn chia sẻ nội dung hoặc gửi ảnh vừa chụp tới bạn bè, hãy sử dụng Bluetooth để

gửi nội dung của bạn đến các thiết bị tương thích.

Bạn có thể sử dụng nhiều kết nối Bluetooth cùng lúc. Ví dụ: trong khi sử dụng tai nghe

Bluetooth, bạn vẫn có thể gửi nội dung cho một thiết bị khác.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn và giữ .

2. Chuyển Trạng thái sang Bật .

3. Nhấn , chọn nội dung bạn muốn gửi và nhấn > Bluetooth.
Ví dụ: trong ứng dụng Ảnh, hãy nhấn , chọn ảnh và nhấn > Bluetooth.
4. Nhấn vào thiết bị bạn muốn kết nối. Bạn có thể nhìn thấy các thiết bị Bluetooth trong phạm

vi.

5. Nếu thiết bị kia cần mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tạo, phải được nhập

vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là cố định. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn

sử dụng của thiết bị kia.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

117

background image

Bạn chỉ sử dụng mật mã khi kết nối với thiết bị nào đó lần đầu tiên.
Vị trí của các tập tin đã nhận phụ thuộc vào thiết bị kia. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử

dụng của thiết bị kia.
Nếu thiết bị kia cũng là một điện thoại Lumia, các tập tin đã nhận sẽ được lưu trong ứng dụng

mà chúng thuộc về. Ví dụ: ảnh được lưu trong ứng dụng Ảnh.