Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Cài điện thoại sang chế độ lái xe

background image

Cài điện thoại sang chế độ lái xe
Chế độ lái xe giúp bạn giảm thiểu mất tập trung khi lái xe, cho phép bạn tập trung vào hành

trình của mình.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Chế

độ lái xe > Tiếp theo.

2. Để cài điện thoại bỏ qua cuộc gọi, hãy chuyển Bỏ qua cuộc gọi thành Bật . Để cài điện

thoại bỏ qua tin nhắn văn bản, hãy chuyển Bỏ qua tin nhắn văn bản thành Bật .

3. Nhấn vào Tiếp theo.

4. Để gửi một tin nhắn văn bản tự động khi có ai đó gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn, giải thích

lý do bạn không thể trả lời, hãy chuyển Tin nhắn trả lời cuộc gọi, Tin nhắn trả lời tin nhắn

văn bản hoặc cả hai thành Bật . Để chỉnh sửa tin nhắn, hãy nhấn vào hộp văn bản.

5. Nhấn Tiếp theo > Thêm thiết bị và nhấn vào thiết bị Bluetooth bạn kết nối với điện thoại

khi lái xe, chẳng hạn như tai nghe.
Chế độ lái xe tự động khởi động khi điện thoại và thiết bị Bluetooth đã thêm kết nối.