Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Xóa một ứng dụng khỏi điện thoại

background image

Xóa một ứng dụng khỏi điện thoại
Bạn có thể xóa những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn muốn giữ lại hoặc sử dụng, để

tăng bộ nhớ khả dụng.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái đến menu ứng dụng.

2. Nhấn và giữ ứng dụng này, sau đó nhấn vào Gỡ cài đặt. Bạn có thể không xóa được một số

ứng dụng.
Nếu xóa một ứng dụng, bạn có thể cài đặt lại mà không cần phải mua lại, miễn là ứng dụng này

có sẵn trong Store.
Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị xóa, ứng dụng đã cài đặt này có

thể ngừng hoạt động. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho người dùng của ứng dụng đã

cài đặt.

Mẹo: Bạn muốn giữ ứng dụng, nhưng lại hết bộ nhớ còn trống trên điện thoại? Hãy

chuyển ứng dụng này sang thẻ nhớ thay vì gỡ cài đặt nó. Nhấn Lưu trữ > Thiết bị

này > Ứng dụng & trò chơi, nhấn vào ứng dụng bạn muốn xóa và nhấn Di chuyển. Thẻ

nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.