Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sao lưu và khôi phục dữ liệu trên điện thoại

background image

Sao lưu và khôi phục dữ liệu trên điện thoại
Rủi ro có thể xảy ra – vì vậy, hãy cài điện thoại sao lưu cài đặt, chẳng hạn như bố cục màn hình

bắt đầu, và những nội dung khác vào tài khoản Microsoft.
Bạn cần tài khoản Microsoft để sao lưu điện thoại của mình. Khi bạn đã thiết lập tài khoản

Microsoft, danh bạ và các sự kiện lịch sẽ tự động được sao lưu và được giữ đồng bộ với tài

khoản Microsoft của bạn. Bạn cũng có thể đặt điện thoại tự động đồng bộ:
• Danh sách ứng dụng
• Ảnh

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

118

background image

• Cài đặt ưu tiên
• Tài khoản
• Mật khẩu
• Tin nhắn văn bản
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Cập nhật & bảo

mật > Sao lưu.

2. Nếu được hỏi, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft.

3. Chọn nội dung và cách sao lưu. Để tự động sao lưu ảnh chất lượng tốt nhất hoặc video trong

tương lai vào OneDrive, bạn cần có kết nối Wi-Fi.
Nếu một số ứng dụng đã tải xuống không được bao gồm trong bản sao lưu, bạn có thể tải lại

chúng xuống từ Store, miễn là ứng dụng này có sẵn. Store nhớ những ứng dụng bạn đã mua,

để bạn không cần phải trả tiền lại cho chúng. Phí truyền dữ liệu có thể áp dụng. Để biết thêm

thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.
Các bản sao lưu của điện thoại không hiển thị trong giao diện chính của OneDrive, nhưng bạn

có thể tìm chúng trong cài đặt OneDrive. Kiểm tra people.live.com đối với danh bạ được sao

lưu và calendar.live.com đối với các sự kiện lịch của bạn.
Để có thông tin về bảo mật dữ liệu trong OneDrive, hãy truy cập vào

windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.
Để sao lưu các nội dung khác, chẳng hạn như nhạc, hãy kết nối điện thoại với máy tính và thực

hiện theo hướng dẫn trên màn hình máy tính. Bạn có 2 lựa chọn: đồng bộ nội dung giữa điện

thoại và máy tính bằng cách sử dụng ứng dụng Phone Companion cho máy tính để bàn hoặc

kéo và thả nội dung từ điện thoại sang máy tính trong trình quản lý tệp của máy tính, chẳng

hạn như Windows Explorer.
Sao lưu ảnh bạn đã chụp trước đó lên OneDrive

Nhấn Ảnh > , chọn ảnh hoặc album bạn muốn tải lên, nhấn > OneDrive, chọn nơi bạn

muốn tải ảnh và nhấn .
Để kiểm tra ảnh bạn đã sao lưu, hãy đăng nhập vào OneDrive trên bất kỳ thiết bị nào và kiểm

tra thư mục bạn đã lưu ảnh.
Sao lưu nhạc vào OneDrive

Nhấn OneDrive > > Thiết bị này, chọn tệp nhạc bạn muốn tải lên và nhấn .
Khôi phục dữ liệu đã sao lưu

Bạn có thể khôi phục dữ liệu đã sao lưu của mình sau khi cài đặt hoặc cập nhật phần mềm điện

thoại hoặc khi thiết lập điện thoại mới. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và thực hiện

theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại. Để đặt lại điện thoại của bạn, hãy trượt xuống

từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu > Đặt

lại điện thoại của bạn. Việc đặt lại sẽ khôi phục cài đặt gốc và xóa tất cả các nội dung cá nhân,

nhưng bạn có thể khôi phục dữ liệu đã sao lưu sau khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft.