Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Lưu hoặc chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ

background image

Lưu hoặc chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ
Mở rộng bộ nhớ của điện thoại bằng thẻ nhớ và lưu các ứng dụng vào thẻ theo mặc định.
Chất lượng thẻ nhớ có thể ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của điện thoại. Để tận dụng tối đa

điện thoại của bạn, hãy sử dụng thẻ 4–128GB nhanh của những hãng sản xuất nổi tiếng. Để

biết thêm thông tin về thẻ nhớ, hãy kiểm tra các câu hỏi thường gặp.
Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Thẻ nhớ được bán riêng.
Chọn nơi bạn muốn lưu các ứng dụng mới
1.
Nhấn vào Lưu trữ.

2. Bên dưới Ứng dụng mới sẽ lưu vào:, chọn nếu bạn muốn lưu các ứng dụng mới vào bộ nhớ

điện thoại hoặc thẻ nhớ.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

120

background image

Chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ

Nhấn Lưu trữ > Thiết bị này > Ứng dụng & trò chơi, nhấn vào ứng dụng bạn muốn xóa

và nhấn Di chuyển.
Sau này bạn có thể chuyển các ứng dụng này trở lại điện thoại từ thẻ nhớ.
Loại thẻ nhớ có thể ảnh hưởng đến thời gian chuyển các tập tin lớn vào thẻ.