Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thay đổi mã PIN của SIM

background image

Thay đổi mã PIN của SIM
Nếu thẻ SIM đi kèm với một mã PIN của SIM mặc định, bạn có thể thay đổi mã này sang mã

mới bảo mật hơn.
Không phải nhà cung cấp dịch vụ mạng nào cũng hỗ trợ tính năng này.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > Mạng di động & SIM.

2. Bên dưới SIM, hãy nhấn Cài đặt SIM. Hoặc nếu bạn có điện thoại 2 SIM, hãy nhấn cài đặt

SIM 1 hoặc cài đặt SIM 2. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ 2 SIM. Để biết tính sẵn có,

hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Nếu cần, bên dưới Bảo mật, hãy nhấn Sử dụng PIN của SIM.

4. Nếu cần, hãy nhập mã PIN của SIM hiện tại của bạn và nhấn Thay đổi mã PIN của SIM.
Mã PIN của SIM có độ dài từ 4-8 chữ số.

Mẹo: Nếu bạn không muốn bảo vệ SIM bằng mã PIN, trong Cài đặt SIM, bên dưới Bảo

mật, hãy nhấn Xóa mã PIN của SIM và nhập mã PIN hiện tại của bạn. Nếu có điện thoại

2 SIM, bạn cần xóa mã PIN của SIM trong cài đặt SIM 1 hoặc trong cài đặt SIM 2.