Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tìm điện thoại bị mất của bạn

background image

Tìm điện thoại bị mất của bạn
Nếu bạn để quên điện thoại ở đâu đó hoặc sợ rằng điện thoại bị đánh cắp, hãy sử dụng Tìm

Điện thoại của tôi để xác định vị trí điện thoại của bạn và khóa hoặc xóa tất cả dữ liệu khỏi điện

thoại từ xa.
Bạn cần có tài khoản Microsoft trên điện thoại.
1. Trên máy tính, hãy truy cập vào account.microsoft.com.

2. Đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft như trên điện thoại.

3. Chọn điện thoại của bạn từ danh sách thiết bị.
Bạn có thể:
• Xác định vị trí điện thoại trên bản đồ
• Hãy để điện thoại đổ chuông, ngay cả khi chế độ im lặng được bật
• Khóa điện thoại và thiết lập điện thoại hiển thị số liên lạc và tin nhắn, như vậy điện thoại có

thể được trả lại cho bạn

• Xóa tất cả các dữ liệu khỏi điện thoại từ xa
Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Mẹo: Đặt điện thoại tự động lưu vị trí mỗi vài tiếng. Nếu điện thoại hết pin, bạn vẫn có

thể xem vị trí đã lưu cuối cùng của điện thoại. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình

và nhấn Tất cả cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Tìm Điện thoại của tôi.

Bảo vệ dữ liệu bằng mã hóa thiết bị

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Mã hóa

thiết bị và chuyển Mã hóa thiết bị sang Bật .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

127

background image

Nếu bạn đã chọn cài đặt được đề xuất trong khi thiết lập điện thoại, mã hóa thiết bị sẽ được

tắt theo mặc định. Khi được bật, mã hóa thiết bị sẽ ngăn không cho tin tặc truy cập vào dữ liệu

của bạn hoặc có được các tệp họ cần để ăn cắp mật khẩu.