Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Mở khóa bằng một cái nhìn

background image

Mở khóa bằng một cái nhìn
Để xác thực người dùng cá nhân và dễ dàng, hãy thiết lập Windows Hello Beta, tính năng xác

thực sinh trắc học và mở khóa điện thoại của bạn một cách dễ dàng bằng một cái nhìn.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ Windows Hello. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Để thiết lập Windows Hello Beta, bạn cần thiết lập mã PIN đăng nhập trên điện thoại.

1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Tài khoản > Tùy

chọn đăng nhập.

2. Để thiết lập mã PIN đăng nhập, bên dưới Mã PIN, hãy nhấn Thêm.

3. Chọn thời gian mà sau đó điện thoại sẽ yêu cầu đăng nhập.

4. Sau khi bạn thiết lập mã PIN đăng nhập, hãy thiết lập Windows Hello Beta. Nhấn Thiết lập

và thực hiện theo hướng dẫn.
Nếu bạn đeo kính, hãy tháo kính trong lần thiết lập đầu tiên. Sau đó, để nhận dạng tốt hơn với

việc bạn đeo kính và trong các điều kiện ánh sáng khác nhau, hãy nhấn Cải thiện nhận dạng.
5. Để mở khóa điện thoại, hãy bấm phím nguồn, sau đó xoay điện thoại về phía mặt của bạn

và chờ để điện thoại xác thực bạn.
Một đèn LED màu đỏ sẽ sáng trong quá trình xác thực.

Mẹo: Để mở khóa điện thoại, bạn cũng luôn có thể trượt lên trên màn hình khóa và nhập

mã PIN đăng nhập.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

126