Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chọn những thông tin nào ứng dụng của bạn có thể truy cập

background image

Chọn những thông tin nào ứng dụng của bạn có thể truy cập
Một số ứng dụng hoạt động tốt hơn nếu chúng có thể truy cập vào những thông tin thích hợp

trong điện thoại, chẳng hạn như lịch. Bạn có thể quyết định những thông tin nào ứng dụng của

bạn có thể truy cập.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Riêng tư.

2. Nhấn vào tính năng và chọn nếu bạn muốn để ứng dụng truy cập vào tính năng này.
Nếu bật cài đặt này, bạn vẫn có thể ngăn không cho các ứng dụng cụ thể truy cập vào tính năng

này.