Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Nếu điện thoại không hồi đáp

background image

Nếu điện thoại không hồi đáp

Nếu điện thoại ngừng hoạt động hoặc hồi đáp theo cách bạn thường sử dụng, bạn có thể

nhanh chóng khởi động lại điện thoại để trở lại đúng cách.
Hãy thử làm theo cách sau:

Phương pháp khởi động lại bằng 1 phím: Bấm và giữ phím nguồn trong khoảng 10 giây.

Điện thoại khởi động lại.

Phương pháp khởi động lại bằng 2 phím: Nhấn và giữ phím giảm âm lượng và phím

nguồn cùng lúc trong khoảng 10 giây. Điện thoại khởi động lại.

Nếu bạn không chắc chắn về phương pháp khởi động lại nào dành cho điện thoại của mình,

hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Nếu điện thoại của bạn thường xuyên không phản hồi, hãy cập nhật phần mềm điện thoại hoặc

đặt lại điện thoại. Đặt lại sẽ khôi phục cài đặt gốc và xóa tất cả nội dung cá nhân, bao gồm cả

các ứng dụng bạn đã mua và tải về. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất

cả cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu > Đặt lại điện thoại của bạn.
Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc

hãng sản xuất để có các lựa chọn sửa chữa. Trước khi gửi điện thoại của bạn đi sửa chữa, luôn

sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.

Mẹo: Nếu cần nhận diện điện thoại của bạn, để xem số IMEI duy nhất của điện thoại, hãy

quay số *#06#. Bạn cũng có thể tìm số IMEI trong thân điện thoại. Để biết thêm chi tiết,

hãy xem phần thông tin sản phẩm và an toàn trong hướng dẫn sử dụng trực tuyến.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

132

background image

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

133