Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng giọng nói của bạn để nhập tin nhắn

background image

Sử dụng giọng nói của bạn để nhập tin nhắn
Bạn quá bận để viết tin nhắn? Viết và gửi tin nhắn văn bản bằng giọng nói của bạn.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thông tin về ngôn ngữ được

hỗ trợ, hãy truy cập vào support.microsoft.com và duyệt đến hướng dẫn cho Windows

Phones.
Bạn cũng có thể cần phải tải về gói ngôn ngữ trước khi có thể sử dụng tính năng này. Nếu được

yêu cầu cài đặt một gói ngôn ngữ, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn

Tất cả cài đặt > Giờ & ngôn ngữ > Giọng nói > Thêm ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ bạn

muốn và chờ cho quá trình tải xuống hoàn tất.
Để sử dụng tính năng này, bạn phải kết nối vào internet.
1. Nhấn vào Nhắn tin > .

2. Để thêm người nhận, hãy nhấn vào hộp Đến: và nhấn , sau đó đọc tên người nhận. Bạn

cũng có thể đọc số điện thoại.

Mẹo: Để thêm người nhận, bạn cũng có thể nhập tên hoặc số vào hộp Đến: hoặc nhấn

, sau đó chọn tên hoặc số này từ danh sách liên lạc.

3. Nhấn vào hộp tin nhắn và nhấn vào , sau đó đọc tin nhắn.

4. Để gửi tin nhắn, hãy nhấn vào .