Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Giải quyết sự cố các vấn đề nhắn tin

background image

Giải quyết sự cố các vấn đề nhắn tin
Nếu bạn không thể gửi tin nhắn đa phương tiện (MMS)
• Khởi động lại điện thoại với thẻ SIM đã được lắp và thử gửi lại một tin nhắn đa phương tiện

(điện thoại sẽ tải cài đặt từ thẻ SIM).

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

74

background image

• Gửi tin nhắn đa phương tiện đến chính số điện thoại của mình. Bằng cách này, bạn có thể

kiểm tra xem bạn có thể gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện không.

• Nếu bạn có thể kết nối với internet, nhưng không thể gửi tin nhắn đa phương tiện, hãy thử

tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt đa phương tiện (MMS) cho nhà cung cấp dịch vụ mạng

của mình. Để thay đổi cài đặt MMS, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và

nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không dây > Mạng di động & SIM > Cài đặt SIM.

• Nếu bạn ở nước ngoài, hãy kiểm tra xem chuyển vùng dữ liệu có được bật trong cài đặt điện

thoại không.

Mẹo: Bạn phải kết nối vào internet để gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện. Xác nhận với

nhà cung cấp dịch vụ mạng rằng bạn có đăng ký thuê bao dữ liệu mạng di động hoạt

động (truy cập vào Internet) trên thẻ SIM của mình.