Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Gửi tin nhắn cho một nhóm

background image

Gửi tin nhắn cho một nhóm
Nếu bạn thường xuyên cần gửi tin nhắn đến cùng một nhóm người, bạn có thể tạo nhóm trong

ứng dụng Mọi người. Cách này bạn có thể liên hệ với tất cả họ bằng một tin nhắn hoặc e-mail

duy nhất.
1. Nhấn vào Mọi người > NHÓM.

2. Nhấn vào nhóm và nhấn vào Tin nhắn hoặc Email.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

72

background image

3. Viết và gửi tin nhắn.

Mẹo: Để tạo nhóm, trong NHÓM, hãy nhấn .