Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Gửi tin nhắn âm thanh

background image

Gửi tin nhắn âm thanh
Kỷ niệm sinh nhật của bạn bè bằng một bài hát hoặc khích lệ ai đó bằng âm thanh giọng nói

của bạn – gửi đoạn ghi âm trong tin nhắn âm thanh.
1. Nhấn vào Nhắn tin > .

2. Khi viết tin nhắn, hãy nhấn > ghi chú thoại.

3. Ghi âm tin nhắn của bạn và nhấn .

4. Nhấn vào .