Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Gửi thông tin vị trí của bạn trong tin nhắn

background image

Gửi thông tin vị trí của bạn trong tin nhắn
Khi bạn yêu cầu bạn bè của bạn đến và gặp mình, bạn có thể gửi cho họ vị trí của bạn trên bản

đồ.
Tính năng này có thể không có sẵn ở một số khu vực cụ thể.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

73

background image

Điện thoại có thể hỏi bạn về việc sử dụng vị trí của bạn. Bạn cần cho phép điện thoại sử dụng

tính năng này.
1. Khi viết tin nhắn văn bản, hãy nhấn vào > Vị trí của tôi.
Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để

biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
2. Nhấn vào .
Bạn bè của bạn sẽ nhận được một tin nhắn chứa liên kết đến bản đồ cho biết vị trí bạn đang

ở.