Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chat bằng cách sử dụng Skype

background image

Chat bằng cách sử dụng Skype
Bạn có thể sử dụng điện thoại để gửi tin nhắn tức thì giữa các tài khoản Skype.

Bạn cần có tài khoản Microsoft để gửi tin nhắn bằng cách sử dụng Skype.
1. Nhấn vào Nhắn tin > .

2. Chuyển Ngày gửi: sang Skype.

3. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc Skype, hãy nhấn hoặc bắt đầu viết tên.
Danh bạ Skype liên kết với tài khoản Microsoft của bạn sẽ tự động đồng bộ với điện thoại.
4. Nhấn vào hộp tin nhắn và viết tin nhắn.

5. Để gửi tin nhắn, hãy nhấn vào .

Mẹo: Để tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy sử dụng kết nối mạng Wi-Fi với Skype bất cứ khi

nào có thể.

Gọi điện qua Skype trực tiếp từ một cuộc hội thoại

Trong một cuộc hội thoại với một liên lạc Skype, hãy nhấn để thực hiện cuộc gọi hoặc nhấn

để thực hiện cuộc gọi video.