Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Xóa e-mail

background image

Xóa e-mail
Khi hộp thư của bạn đầy, hãy xóa bớt một số e-mail để tạo thêm bộ nhớ trong điện thoại.
1. Trong hộp thư của bạn, hãy nhấn vào bên trái của e-mail bạn muốn xóa.

2. Nhấn vào hộp chọn hiển thị cạnh e-mail và nhấn .
Tất cả các e-mail bạn đã chọn sẽ bị xóa. Tùy thuộc vào tài khoản e-mail, e-mail cũng có thể bị

xóa khỏi máy chủ hộp thư.
Xóa một e-mail

Mở e-mail và nhấn .