Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Gửi trả lời tự động

background image

Gửi trả lời tự động
Nếu bạn đang đi nghỉ hoặc vắng mặt, bạn có thể gửi trả lời tự động cho các e-mail trong khi

bạn vắng mặt.
1. Nhấn vào Thư Outlook > > Cài đặt > tùy chọn.

2. Chuyển Gửi trả lời tự động sang Bật và viết trả lời của bạn.