Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Gửi e-mail

background image

Gửi e-mail
Đừng để e-mail của bạn chồng chất lên. Hãy sử dụng điện thoại để đọc và viết e-mail mọi lúc

mọi nơi.
1. Nhấn vào Thư Outlook.

2. Trong hộp thư đến của bạn, hãy nhấn .

3. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy bắt đầu nhập tên. Bạn cũng có thể viết địa

chỉ.

Mẹo: Để xóa người nhận, hãy nhấn vào tên và nhấn vào Xóa.

4. Viết chủ đề và email của bạn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

77

background image

Mẹo: Điện thoại của bạn có thể giúp bạn viết e-mail nhanh hơn. Trong khi viết, điện thoại

sẽ gợi ý các từ tiếp theo có thể để hoàn thành câu của bạn. Để thêm một từ, hãy nhấn vào

một gợi ý. Để duyệt danh sách, hãy trượt qua các gợi ý. Tính năng này không khả dụng

trong tất cả các ngôn ngữ.

5. Để đính kèm ảnh hoặc tệp, hãy nhấn .

Mẹo: Bạn cũng có thể chụp ảnh mới trong khi viết email. Nhấn > Máy ảnh, chụp ảnh

và nhấn .

6. Nhấn để gửi e-mail.