Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tìm kiếm số liên lạc

background image

Tìm kiếm số liên lạc
Nếu bạn cần liên hệ nhanh với một người bạn, bạn không cần phải di chuyển qua tất cả các liên

lạc. Bạn có thể tìm kiếm hoặc chuyển đến một chữ cái hoặc ký tự trong danh sách liên lạc.
1. Nhấn vào Mọi người > LIÊN HỆ.

2. Nhấn vào Tìm kiếm và bắt đầu viết tên. Danh sách sẽ lọc khi bạn viết.

Mẹo: Ghim số liên lạc hoặc nhóm liên lạc quan trọng nhất vào màn hình bắt đầu. Nhấn

và giữ một số liên lạc, sau đó nhấn vào Ghim vào menu Bắt đầu.

Chuyển nhanh đến một chữ cái hoặc ký tự trong danh sách liên lạc

Nhấn vào bất kỳ chữ cái nào trong danh sách liên lạc ở bên trái, và trong menu tiếp theo, hãy

nhấn vào chữ cái hoặc ký tự đầu của tên bạn muốn.