Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM

background image

Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM
Nếu bạn có các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM, bạn có thể sao chép chúng vào điện thoại của

mình.
Đảm bảo thẻ SIM đã được lắp.
1. Nhấn vào Mọi người.

2. Nhấn vào > Cài đặt > Nhập từ SIM.

Mẹo: Nếu có điện thoại SIM kép, bạn có thể chọn thẻ SIM bạn muốn nhập danh bạ. Nhấn

SIM 1 hoặc SIM 2. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ 2 SIM. Để biết tính sẵn có, hãy

truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Nếu có nhiều tài khoản, bạn có thể nhấn vào tên tài khoản và chọn tài khoản bạn muốn nhập

danh bạ của bạn. Tài khoản mặc định là Outlook.
3. Nhấn vào tiếp theo. Để nhập tất cả các số liên lạc, hãy nhấn nhập.

Mẹo: Để chọn từng số liên lạc, hãy nhấn xóa và sử dụng các hộp chọn.

Bạn không thể lưu các liên lạc vào thẻ SIM mới. Thay vào đó, chúng sẽ được giữ an toàn trong

tài khoản của bạn.