Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Mọi người

background image

Mọi người
Ứng dụng Mọi người là nơi lưu giữ thông tin liên lạc của bạn bè. Nó cho phép bạn giữ liên lạc

với những người quan trọng nhất thông qua nhóm. Mạng xã hội của bạn cũng ở đây.
Chuyển đến LIÊN HỆ để xem thông tin liên lạc của bạn bè từ tất cả các tài khoản bạn đã đăng

nhập vào. Bạn có thể sắp xếp danh sách theo cách bạn muốn bằng cách lọc theo tài khoản hoặc

ẩn các liên lạc không có số điện thoại.
Kiểm tra Có gì mới để tiện xem các cập nhật trạng thái mạng xã hội của bạn bè ở một nơi.
Nhóm liên lạc giúp dễ dàng xem các cập nhật trạng thái chỉ từ những người bạn muốn. Bạn

cũng có thể gửi e-mail hoặc tin nhắn đến tất cả họ cùng lúc.