Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

background image

Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận
Khi nhận được tin nhắn, bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại nếu số đó chưa được lưu trong

danh bạ. Bạn có thể lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc hiện có.
1. Nhấn vào Nhắn tin.

2. Trong danh sách cuộc trò chuyện, hãy nhấn vào một cuộc trò chuyện và nhấn vào số điện

thoại.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

66

background image

3. Nếu bạn có điện thoại Dual SIM, hãy chọn SIM bạn muốn dùng để gọi cho liên lạc này. Trong

khi chỉnh sửa một liên lạc, hãy nhấn SIM 1 hoặc SIM 2 . Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ

SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

4. Nhấn vào > .

5. Chỉnh sửa chi tiết liên lạc và nhấn .