Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chia sẻ số liên lạc

background image

Chia sẻ số liên lạc
Bạn có thể dễ dàng chia sẻ liên lạc với bạn bè.
1. Nhấn vào Mọi người > LIÊN HỆ.

2. Nhấn vào một liên lạc và nhấn > Chia sẻ liên hệ > .

3. Chọn cách bạn muốn chia sẻ và thực hiện theo hướng dẫn.

Mẹo: Nếu tính năng chia sẻ không hoạt động, hãy thử gỡ cài đặt ứng dụng Chuyển D.liệu

của tôi.