Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thực hiện cuộc gọi bằng Skype

background image

Thực hiện cuộc gọi bằng Skype
Bạn có thể sử dụng điện thoại để thực hiện cuộc gọi hoặc cuộc gọi video giữa các tài khoản

Skype. Với các mức cước toàn cầu của Skype, bạn cũng có thể gọi các số điện thoại cố định

hoặc điện thoại di động khác. Trả tiền theo thời gian bạn gọi bằng thẻ tín dụng hoặc đăng ký

thuê bao hàng tháng để có được mức giá tốt nhất.
Nếu chưa có ứng dụng Skype, bạn có thể tải ứng dụng này về từ www.microsoft.com.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

61

background image

1. Nhấn Skype và đăng nhập bằng chính tài khoản Microsoft bạn sử dụng với điện thoại của

mình.

2. Để gọi cho một liên lạc Skype, hãy nhấn người và nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi, sau đó

nhấn .
Để biết thêm thông tin về cuộc gọi giữa các tài khoản Skype, hãy xem video tại

www.youtube.com (chỉ có bằng tiếng Anh).

Mẹo: Để tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy sử dụng kết nối mạng Wi-Fi với Skype bất cứ khi

nào có thể.

Thực hiện cuộc gọi video với Skype

Nhấn Cuộc gọi video qua Skype > và nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi.
Nếu điện thoại không có máy ảnh phía trước, bạn có thể sử dụng máy ảnh chính cho cuộc gọi

video. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ máy ảnh trước. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.