Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chuyển tiếp cuộc gọi đến điện thoại khác

background image

Chuyển tiếp cuộc gọi đến điện thoại khác
Khi bạn biết bạn không thể trả lời điện thoại, bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến một số điện

thoại khác.
Để biết tính sẵn có của tính năng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Tiện ích bổ

sung > Dịch vụ mạng.

2. Nếu bạn có điện thoại 2 SIM, hãy nhấn SIM 1 hoặc SIM 2. Không phải điện thoại nào cũng

hỗ trợ 2 SIM. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

3. Thay đổi cài đặt trong Chuyển tiếp cuộc gọi.
Tùy thuộc vào điện thoại, bạn có thể áp dụng lựa chọn riêng cho các tình huống khác nhau,

chẳng hạn như khi bạn không thể trả lời hoặc khi bạn đang có một cuộc gọi.

Mẹo: Để kiểm tra xem tính năng chuyển tiếp cuộc gọi có đang được sử dụng không, hãy

tìm biểu tượng ở phía trên cùng của màn hình.
Mẹo: Nếu có điện thoại 2 SIM, bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi từ thẻ SIM này sang SIM

kia. Bằng cách đó, khi có ai đó gọi cho bạn vào một SIM trong khi bạn đang có cuộc gọi

trên SIM kia, bạn có thể quản lý các cuộc gọi từ cả hai SIM với chỉ một SIM. Nhấn Tất

cả cài đặt > Tiện ích bổ sung > Đến cài đặt 2 SIM thông minh > và nhấn vào tùy

chọn bạn muốn.