Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Cuộc gọi

background image

Cuộc gọi

Tìm hiểu cách thực hiện cuộc gọi trên điện thoại mới để nói chuyện với bạn bè.