Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tự chụp mình

background image

Tự chụp mình
Để tự chụp mình một cách dễ dàng, hãy sử dụng máy ảnh trước của điện thoại.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ máy ảnh trước. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Nhấn vào Máy ảnh > .

2. Nhìn vào máy ảnh trước và điều chỉnh chính mình trên màn hình.

3. Nhấn vào .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

82