Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video

background image

Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video
Nếu bạn muốn nhớ chính xác nơi mà bạn đã chụp một ảnh hoặc quay một video cụ thể, bạn

có thể cài điện thoại tự động ghi lại thông tin vị trí.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Riêng tư > Vị

trí.

2. Kiểm tra xem Vị trí đã được chuyển sang Bật chưa và xem máy ảnh có được phép sử dụng

vị trí của bạn không.
Thông tin vị trí có thể được đính kèm với ảnh hoặc video, nếu vị trí của bạn có thể được xác định

bằng cách sử dụng vệ tinh hoặc các phương pháp mạng. Nếu bạn chia sẻ ảnh hoặc video có

chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí có thể được hiển thị cho những người xem ảnh hoặc video.

Bạn có thể tắt tính năng gắn tag địa lý trong cài đặt điện thoại.