Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Lưu ảnh và video vào thẻ nhớ

background image

Lưu ảnh và video vào thẻ nhớ
Nếu có thẻ nhớ trong điện thoại và bộ nhớ máy đầy lên, hãy lưu ảnh bạn chụp và video bạn

quay vào thẻ nhớ.
Để có chất lượng video tốt nhất, hãy quay video vào bộ nhớ điện thoại. Nếu quay video vào

thẻ nhớ, bạn nên sử dụng thẻ microSD 4–128GB nhanh của những hãng sản xuất nổi tiếng. Thẻ

nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Nhấn vào Lưu trữ.

2. Chuyển Lưu trữ ảnh mới trên sang thẻ SD.
Ảnh và video bạn chụp từ giờ trở đi có thể được lưu vào thẻ nhớ.
Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không

tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Mẹo: Để di chuyển ảnh và video bạn đã chụp/quay trước đây vào thẻ nhớ, hãy nhấn

File Explorer.