Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chụp ảnh trông như thật

background image

Chụp ảnh trông như thật
Ảnh động ghi lại một đoạn video ngắn với mỗi ảnh bạn chụp, khiến ảnh có vẻ sống động khi

bạn duyệt chúng trong Ảnh.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ Hình ảnh Sinh động. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Nhấn vào Máy ảnh > > Cài đặt.

2. Bật Ảnh động .