Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Quay video độ nét cao

background image

Quay video độ nét cao
Khi muốn giữ những kỷ niệm về các sự kiện quan trọng trong cuộc sống của bạn một cách rõ

ràng, hãy nhớ ghi chúng ở độ nét cao.
Không phải điện thoại nào cũng trợ video 4K và HD đầy đủ. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Nhấn vào Máy ảnh > > Cài đặt.

2. Nhấn Quay video và chọn độ phân giải cao.
Tùy thuộc vào điện thoại, độ phân giải cao nhất hiện có là 4K hay HD Đầy đủ.