Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chụp ảnh với định giờ

background image

Chụp ảnh với định giờ
Sử dụng chế độ định giờ khi bạn muốn chụp ảnh nhóm mà bạn cũng có mặt.
1. Nhấn vào Máy ảnh > > Định giờ cho ảnh.

2. Nhấn Độ trễ để chọn thời gian máy ảnh chờ trước khi chụp ảnh.

3. Nhấn vào .
Ảnh bạn chụp từ giờ trở đi sẽ được chụp ở chế độ định giờ.
4. Để chụp ảnh, hãy nhấn .
Tắt chế độ định giờ

Nhấn vào Máy ảnh > > Định giờ cho ảnh > .