Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chọn bố cục ảnh một cách dễ dàng

background image

Chọn bố cục ảnh một cách dễ dàng
Nếu bạn muốn chọn bố cục ảnh chụp một cách chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng lưới kính

ngắm và chọn bố cục hoàn hảo.
1. Nhấn vào Máy ảnh > > Cài đặt.

2. Nhấn Lưới khung và nhấn vào dạng lưới bạn muốn sử dụng.

3. Để chụp ảnh, hãy nhấn .