Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chọn độ phơi sáng tốt nhất với chụp bủa vây

background image

Chọn độ phơi sáng tốt nhất với chụp bủa vây
Nếu điều kiện ánh sáng phức tạp, hãy sử dụng chế độ chụp bủa vây để chụp nhiều ảnh cùng

lúc với các cài đặt độ phơi sáng khác nhau. Sau đó, bạn có thể chọn ảnh đẹp nhất trong số

chúng.
Khi chụp bủa vây độ phơi sáng được sử dụng, máy ảnh sẽ chụp nhiều ảnh cùng lúc, một số ảnh

sáng hơn, một ảnh tối hơn. Điều này tạo cơ hội chụp được tấm ảnh tuyệt đẹp khi điều kiện ánh

sáng phức tạp. Bạn có thể chọn số lượng ảnh mà máy ảnh sẽ chụp và độ rộng của các bước giá

trị phơi sáng giữa các ảnh.
1. Nhấn vào Máy ảnh > > Chụp nhóm ảnh chênh sáng.

2. Để chọn số lượng ảnh được chụp bủa vây bạn muốn chụp, hãy nhấn Số lượng ảnh để

chụp.

3. Để chọn độ rộng của các bước giá trị phơi sáng, hãy nhấn Phạm vi phơi sáng.

4. Nhấn vào .
Ảnh bạn chụp từ giờ trở đi sẽ được chụp ở chế độ bủa vây.
5. Để chụp ảnh, hãy nhấn .
Máy ảnh sẽ chụp số lượng ảnh đã chọn, những ảnh này được lưu riêng rẽ trong Ảnh.
Tắt chế độ chụp bủa vây

Nhấn vào Máy ảnh > > Chụp nhóm ảnh chênh sáng > .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

84