Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Nhiếp ảnh nâng cao

background image

Nhiếp ảnh nâng cao

Điện thoại của bạn cho bạn toàn quyền kiểm soát cài đặt ảnh. Chụp đúng loại ảnh bạn muốn.