Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Mở máy ảnh một cách nhanh chóng

background image

Mở máy ảnh một cách nhanh chóng

Đảm bảo bạn có thể nhanh chóng sử dụng máy ảnh khi cần – hãy sử dụng phím tắt trong trung

tâm hành động. Nếu điện thoại có phím chụp ảnh, đây là cách nhanh nhất để bắt đầu chụp.
Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Máy ảnh.

Mẹo: Nếu lối tắt Máy ảnh không hiển thị, hãy nhấn Mở rộng.

Mẹo: Để bật máy ảnh khi điện thoại bị khóa, hãy bấm phím nguồn, sau đó trượt xuống

từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Máy ảnh.

Sử dụng phím chụp ảnh để mở máy ảnh

Nếu điện thoại có phím chụp ảnh, để bật máy ảnh, hãy bấm phím chụp ảnh.

Mẹo: Để bật nhanh máy ảnh khi điện thoại bị khóa, hãy nhấn và giữ phím chụp ảnh trong

vài giây.