Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sao chép ảnh và video vào máy tính

background image

Sao chép ảnh và video vào máy tính
Hãy sử dụng trình quản lý tệp của máy tính để sao chép hoặc di chuyển ảnh và video sang máy

tính.

Nếu máy tính của bạn là máy tính Mac, hãy cài đặt ứng dụng Chuyển ảnh của Lumia dành cho

máy tính Mac từ www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-

transfer-for-mac/.
1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.

2. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder và

duyệt đến điện thoại.

Mẹo: Điện thoại của bạn được hiển thị bên dưới các thiết bị di động như là Windows

Phone. Để xem các thư mục của điện thoại, hãy nhấp đúp vào tên của điện thoại. Có các

thư mục riêng cho tài liệu, nhạc, ảnh, nhạc chuông và video.

3. Mở thư mục dành cho ảnh hoặc video, chọn và sao chép các tệp vào máy tính.
Theo mặc định, điện thoại của bạn sẽ tự động tải ảnh và video lên OneDrive. Bạn có thể truy

cập vào chúng trên bất kỳ thiết bị nào được kết nối với tài khoản Microsoft của bạn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

86

background image

Để thay đổi cài đặt OneDrive, hãy nhấn OneDrive > > .