Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chỉnh sửa ảnh

background image

Chỉnh sửa ảnh
Bạn có thể chỉnh sửa nhanh ảnh bạn đã chụp, chẳng hạn như xoay và xén. Hoặc sử dụng tính

năng tự động nâng cao để cho phép điện thoại sửa ảnh chỉ với một lần nhấn.

1. Nhấn Ảnh và nhấn vào một ảnh.

2. Nhấn và nhấn một tùy chọn.

Mẹo: Nếu bạn đã tải về các ứng dụng chỉnh sửa ảnh từ Store, chúng được liệt kê ở đây

là tùy chọn chỉnh sửa.

3. Để lưu ảnh đã chỉnh sửa, hãy chạm vào .