Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tìm hiểu thêm về điện thoại của bạn

background image

Tìm hiểu thêm về điện thoại của bạn

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về điện thoại của mình hoặc nếu bạn không chắc chắn về cách

điện thoại hoạt động, có một số kênh hỗ trợ để bạn kiểm tra.
Để giúp bạn tận dụng tối đa điện thoại của mình, có hướng dẫn sử dụng bên trong điện thoại

với các hướng dẫn bổ sung. Nhấn Lumia Trợ giúp+Mẹo.
Bạn cũng có thể truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support, nơi bạn có thể tìm thấy:

Thông tin giải quyết sự cố

Ngay lập tức trả lời các câu hỏi mà bạn có thể có

Thảo luận

Tin tức về các ứng dụng và nội dung tải về

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin chi tiết hơn về các tính năng và công nghệ, cũng như khả năng tương thích của

điện thoại và phụ kiện

Phần giải quyết sự cố và thảo luận có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.
Để xem video hỗ trợ, hãy truy cập vào www.youtube.com/lumiasupport.
Nếu bạn mới sử dụng Lumia, hãy nhớ kiểm tra cả ứng dụng Bắt đầu.