Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Chuyển nội dung từ điện thoại Symbian hoặc S40

background image

Chuyển nội dung từ điện thoại Symbian hoặc S40
Sử dụng Nokia Suite để chuyển danh bạ, mục lịch, nhạc và ảnh từ điện thoại Symbian hoặc S40

sang điện thoại Lumia.
Đảm bảo bạn đã cài đặt Nokia Suite mới nhất trên máy tính PC. Bạn có thể tải ứng dụng này

về từ www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.
Bạn cần có tài khoản Microsoft để đăng nhập vào OneDrive.
1. Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại Symbian hoặc S40 với máy tính PC.

2. Mở Nokia Suite trên máy tính PC.

3. Chọn Copy content to Nokia Lumia (Sao chép nội dung sang Nokia Lumia), đăng nhập

vào tài khoản Microsoft của bạn và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên máy tính. Nội

dung của bạn được sao chép vào OneDrive . Ảnh được sao chép vào thư mục Hình ảnh trong

OneDrive, còn danh bạ và các sự kiện lịch được sao chép vào tài khoản Outlook.com của bạn.

4. Để truy cập vào ảnh của bạn, trên điện thoại Lumia, hãy nhấn Ảnh. Để truy cập vào các

tệp khác, chẳng hạn như nhạc, trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn OneDrive. Danh bạ và các

sự kiện lịch được đồng bộ tự động.

Mẹo: Điện thoại Symbian hoặc S40 không hỗ trợ Nokia Suite? Hoặc bạn muốn chuyển

nội dung khác, chẳng hạn như video? Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với máy tính, sau

đó kéo và thả những tập tin bạn muốn chuyển vào máy tính. Nếu bạn có ứng dụng

OneDrive cho máy tính để bàn, hãy kéo và thả các tập tin trực tiếp vào thư mục OneDrive

để tải lên tự động.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

21